XIII. İSLÂM TARİHÇİLERİ KONGRESİ VE KOORDİNASYON TOPLANTISI 16-18 ARALIK 2022, YALOVA

Saygıdeğer hocalarım, Değerli meslektaşlarım, Kıymetli Üyelerimiz, Bu yıl “XIII. İslâm Tarihçileri Kongresi ve Koordinasyon Toplantısı (2022)”, Yalova Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde, 16-18 ARALIK 2022 tarihlerinde Yalova’da gerçekleştirilecektir. Bu vesile ile Sn. Dekan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Cahit Külekçi ve ekibine çok teşekkür ederiz.Hepinizi Yalova’da görmekten ve katkılarınızdan büyük memnuniyet duyacağız. Eğer katılmayı düşünüyorsanız, sizden aşağıdaki […]

Derneğimizin Amacı

Derneğimizin Amacı

İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün gelişmesi, anlaşılması ve yaygınlaşması için bilimsel ortam hazırlamak, akademik bir ciddiyet ve sorumluluk içerisinde, faaliyet ve neşriyatta bulunmak, İslâm Tarihçileri arasında bilgi, kaynak, tecrübe ve fikir alışverişi ile dayanışma ruhunu sağlamak, bu alanlarda dünyadaki gelişmeleri de takip ederek bunları İslâm Tarihçilerine aktarmak suretiyle, bilgi ve birikimlerini arttırmaktır.

Derneğimizin Çalışma Konuları

Derneğimizin Çalışma Konuları

1. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanlarında araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek. 2. Diğer disiplin ve bilim dallarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 3. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, açık oturum, sergi vb. faaliyetler düzenlemek ve katılmak. 4. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün eğitim-öğretimiyle […]