Derneğimizin Amacı

Derneğimizin Amacı

İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün gelişmesi, anlaşılması ve yaygınlaşması için bilimsel ortam hazırlamak, akademik bir ciddiyet ve sorumluluk içerisinde, faaliyet ve neşriyatta bulunmak, İslâm Tarihçileri arasında bilgi, kaynak, tecrübe ve fikir alışverişi ile dayanışma ruhunu sağlamak, bu alanlarda dünyadaki gelişmeleri de takip ederek bunları İslâm Tarihçilerine aktarmak suretiyle, bilgi ve birikimlerini arttırmaktır.

Derneğimizin Çalışma Konuları

Derneğimizin Çalışma Konuları

1. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanlarında araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek. 2. Diğer disiplin ve bilim dallarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 3. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, açık oturum, sergi vb. faaliyetler düzenlemek ve katılmak. 4. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün eğitim-öğretimiyle […]