Genel

Derneğimizin Çalışma Konuları

1. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanlarında araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek.

2. Diğer disiplin ve bilim dallarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

3. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, açık oturum, sergi vb. faaliyetler düzenlemek ve katılmak.

4. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün eğitim-öğretimiyle ilgili problemlerin çözümüne yardımcı olmak.

5. İslâm Tarihçiliğinin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak.

6. Ülkemizde İslâm Tarihinin daha etkili ve yaygın bir hüviyet kazanması amacıyla yazılı ve görsel yayınlarda bulunmak. Yayınevi kurmak ve işletmek.

7. İslâm tarihi alanında yarışmalar düzenlemek, araştırma ve inceleme gezileri ile çeşitli sosyal faaliyetleri ve organizasyonlar tertip etmek.

8. Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma yapan ve destek veren, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek, onlara proje hazırlamak ve hazırlatmak; bunlarla ilgili maddi destekleri kabul etmek.

9. Dünyadaki İslâm tarihçileri ile bu alandaki kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

10. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs vermek, proje ve araştırmalarına destek sağlamak.

11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır/taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek.