İslam Tarihçileri Derneği

İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanlarında araştırmalar yapmak,
bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemektedir

Ulusal Kongreler

Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, açık oturum, sergi vb. faaliyetler düzenlemek ve katılmaktadır.

İslam-Türk Tarihi

İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün eğitim-öğretimiyle ilgili problemlerin çözümüne yardımcı olmaktadır.

Görsel Yayınlar

Ülkemizde İslâm Tarihinin daha etkili ve yaygın bir hüviyet kazanması amacıyla yazılı ve görsel yayınlarda bulunmaktayız.

İslam Tarihçileri Derneği; Amacı ve Çalışmaları

İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün gelişmesi, anlaşılması ve yaygınlaşması için bilimsel ortam hazırlamak, akademik bir ciddiyet ve sorumluluk içerisinde, faaliyet ve neşriyatta bulunmak, İslâm Tarihçileri arasında bilgi, kaynak, tecrübe ve fikir alışverişi ile dayanışma ruhunu sağlamak, bu alanlarda dünyadaki gelişmeleri de takip ederek bunları İslâm Tarihçilerine aktarmak suretiyle, bilgi ve birikimlerini arttırmaktır.

Duyuru ve Haberler


Derneğimizin Amacı

İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün gelişmesi, anlaşılması ve yaygınlaşması için bilimsel ortam hazırlamak, akademik bir ciddiyet ve sorumluluk içerisinde, faaliyet ve…
Devamı

Derneğimizin Çalışma Konuları

1. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanlarında araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek. 2. Diğer disiplin ve bilim…
Devamı