İslam Tarihçileri Derneği

İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanlarında araştırmalar yapmak,
bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemektedir

Duyuru ve Haberler

Derneğimizin Amacı

İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürünün gelişmesi, anlaşılması ve yaygınlaşması için bilimsel ortam hazırlamak, akademik bir ciddiyet ve sorumluluk içerisinde, faaliyet ve…
Devamı

Derneğimizin Çalışma Konuları

1. İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanlarında araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek. 2. Diğer disiplin ve bilim…
Devamı