ÜYELİK

Üye Olma Hakkı Ve Üyelik İşlemleri Derneğe Aslî Üye Olma:
İslâm Tarihi ve Medeniyeti ile Türk Tarihi ve Kültürü alanında Türk Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak görev yapan veya bu görevlerden ayrılmış olanlarla, bu alanda bilimsel kişiliği, yaptığı yayın ve araştırmalarıyla temayüz edenler, yazılı müracaatları halinde yönetim kurulunun kararı ile üye olurlar. Ayrıca derneğin amaçlarını benimsemiş tüzel kişiler de derneğe üye olma hakkına sahiptir. Üyelerin, T.C. vatandaşı, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş olmaları, onur kırıcı bir suçtan ceza almış olmamaları zorunludur. Ayrıca Türk vatandaşı olmayıp Türkiye’de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş bulunanlar da üye olabilir. Derneğin amaçlarına hizmet edebilecek özellikleri taşıyan kimseler, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Ancak, bu üyelerin genel kurulda oy kullanma hakları yoktur.  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Üyelikten Çıkma Her üye talebini yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üst üste altı ay ödememek, 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

ÜYELİK FORMU...

ÜYELİK İÇİN BANKA HESAP NUMARASI 

İslam Tarihcileri Derneği Türkiye İş Bankası Dokuz Eylül Üniversitesi Şubesi

ŞUBE KODU:  3481  HESAP NUMARASI :    62863
IBAN: TR87 0006 4000 0013 4810 0628 63 

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret45897